NÉMA d.o.o.

V Akasztó-u, kateri se nahaja med Dunavo in Tiso, vzgoj živali ime tradicijo od više stoleća. Extenzivno vzdrževanje živali, katere se temelji na paši, kot prvič so omogočile puste slatine okoli naselja. Zaradi posebnih rastlinskih skupnosti, velik del terena je pod zaščitom Nacionalneg Parka Kiskunság, medtem je paša, kot ustrezna delavnost za obdrževanje izvirenog stanja kraja dovolena, štoveč zaželena.
Néma d.o.o. je v tale okolišo z posebnimi vrednotami stvaril kulturu od več torej 250 grla plemenske živinčadi madžarskega šarenca (simentaler). Družina Németh, kateri se temveč generacijami ukvarja z vzgojem živine, je 2000. ustanovila farmersko gospodarstvo, v katerem se od začetka leta do jeseniopravlja paša živine za klanje v sektorjami ločenim z električnim pastirjem. Cilj vzgoja je v prvič proizvajati mesno živino dobre kvalitete, pogosteno za export, oziroma vzgoj plemenske živinčadi. Madžarski šarenac je bil določevalna pasma živino v državi okoli 150 let. Tale je možno zaradi dobroj moči prilagajanja, vrstnimi vrednoti pri klanju in kvaliteti, kot in močnoj porasti bremena mesa. Popularnost se še more objasniti mirnom čudu, oziroma vrsnom vzgoju teoza.
Firma iz Akasztó-a se trudi udomačiti na pustoj slatini in živino blonde d’aquitane. V preteklih mesecah rabe plemensku živinčad iz nakupa iz Francije, iz najboljše pasme v vzgoju plemenske živinčadi, nadaljše v oplemenitvi. Križanjem z madžarskim šarencem - pravkar zaradi njegovoj vrsnoj reproduktivnoj moči - prednosti ene od najiskanijih vrsti živila iz Francije še bolj upoštevajo. Najveljavnije posebnosti blonde d’aquitane so zelo ugodne: Za vrsto je karakteristično dolgo telo, vrsna forma mesa, fin okostnjak, močni porast mesa, lahko rojevanje, kot in vrsno razmerje kosti in mesa-masnobe. Zaradi vrsnoj moči porasti, za vreme pitanja se more doseči pomembni porast teže. Tale posebnost je zelo ugodno v proizvajanju križanjem živila za korist.
Po strokovnjacimi kvalitetni pokazatelji živila vzgojenih na pustoj slatini pri Akasztó-u prekoračujo vrednote karakterne za tale vrsto. V rastlinskim populacijami pašnika ime zelo mnogo zdravilnih in regenerirajućih travica, kateri prirojenim poltem povečavajo življensko snago in življenski rok živali, in kvaliteto mesa. Oplojevanje se vrši z izbiranim plemenskim bikovimi v slobodnem pripustu, takoj je varno tekoče obdrževanje visoke kvalitete v proizvajanju mesne- in plemenske živali.

Vreme od mudne jeseni do pomladi živinčad prepeljava v polzaprenoj štali. Lesne štale z strehom od trstike so najidealniji kraj za vrsto. Potrebno krmo proizvaja sama firma: krmnu koruzu in krmni sirek, kot in lucerno in razni vrsti žitne rastline. Krme proizvajane na tlu brez kemikalija, zaradi mikroklime ne ustrezaju rastlinsko zaščito z kemikalijami, takoj pozimi prej živali se pelja naravna krma visoke kvalitete. Vse proizvajalne, zbiralne in konzerviralne dejave krmnih rastlina vrše lastnimi strojevimi.


V profilu Néma d.o.o.-a igra pomembno ulogo in obdelava trstike. Povpraševanje za starodavnom, naravnom tvarinom se vanredno dviglo in v državi in na inostranom tržišču. Med občeznanim osobinami trstike je in tale, kak boljše ustreza od vsake ine vrste snova za pokritje strehe, boljše zavaruje optimalno grelno gospadarjenje zgradbah. Poleg tale, izražajno je lepo, ustrezno za varstvo okolja in - z pomočjo mojstera spretnih roka - more se rabiti na mnogi načini. Firma iz Akasztó-a sama vrši sečnjo trstike z strojevimi velike dejavne moči z šest kolesa. Sočasno čiste, kategorišu in povezuju v svezke večkratno rabljeni materijal. 90 odstotek obrabljeneg blaga se pelja na export: opravljajo mnoga naročila v Nizozemsko, Nemčijo in Anglijo. Sočasno popolnoma ustrezujo in domačja povpraševanja. Firma zavaruje ne samo osnovni materijal, temveč sprejema in zahtevno izvajanje. Večina streha od trstike v okolici Kiskőrös-a hvale roke njihovih strokovnjaka. Med tale se zvrstajo in Ribički Park pri Akasztó-u, in ustrezne zgradbe. Z povečavanjem kapaciteta so močni izvršiti naročbe bezmejne količine.

Vodja firme: Németh Antal, Tel.: 30/212-8663
Poslovodja: Németh Antal ml., Tel.: 30/2392033
Adresa, sedišče: 6221 Akasztó, Fő út 129
Tel./Fax: 78/451-443
nemakft@citromail.hu, www.nemakft.com